Luovuus Innovaation Lähteenä

16.9.2019 18:22:22

Vaikka luovuus sanasta saattaa ensimmäisenä tulla mieleen esimerkiksi kuvataiteilija tai laulaja, on luova ajattelu ja kekseliäisyys erittäin tärkeää nykymaailmassa muillekkin kuin luovan alan ammattilaisille (koska lähes kaikki muuttuu koko ajan). Tottakai artisti voi olla luova ja mitä luultavimmin onkin, mutta yhtä lailla luovia piirteitä esiintyy esimerkiksi toimitusjohtajissa, konsulteissa ja insinööreissä.

Miksi tapamme luovuutemme lähes täysin, kun kasvamme aikuisiksi?  Paras tapa saada luovuus kukkimaan, on antaa sille sen vaatima aika. Miten aivosi pystyisivät luomaan uusia innovaatioita, jos niiden kapasiteetti käy jo valmiiksi ylikierroksilla? Jatkuva kiireessä eläminen on turmiollista luovuudelle ja suurin este uusien innovaatioiden syntymiselle. Innovatiivisuus ja luova ajattelu ovat arvokkaita taitoja, joita ilman ei pärjää, sillä kyky vaihtaa perspektiiviä on usein edellytys ongelmanratkaisulle ja uuden luomiselle. 

Miten hyötyisit siitä, jos antaisit enemmän tilaa luovuudelle jatkuvan kiireen keskellä? 

Tässä artikkelissa saat selville:

 • Luovuuden ja innovaation eron
 • Luovuuden ja ongelmanratkaisun yhteyden
 • Mihin luovuus katoaa, kun kasvamme aikuisiksi
 • Miten lisätä luovuutta
luovuus ongelmanratkaisun tukena

 

Luovuus on riskien ottamista ja mielikuvituksen hyödyntämistä

Luovuus tarkoittaa ihmisen kykyä luoda jotain uutta tai kykyä toteuttaa olemassa oleva tapa eri tavalla niin, että se luo arvoa. Luova prosessi tapahtuu ajatuksia, ideoita ja mielikuvitusta hyväksikäyttäen. Luova ajattelu auttaa pääsemään pinnan alle ja näkemään yhteyden asioissa, jotka ei välttämättä ole millään tavalla kytköksissä toisiinsa.

Luovuus on riskien ottamista, pelon kohtaamista, uskallusta ajatella eri tavalla ja sitä, että ei jätä tilaa epäilykselle.

Mikä on luovuuden ja innovaation ero? Luovuus viittaa uuteen ajatukseen, kun taas innovaatio on luova idea, joka tuodaan käytäntöön. Luovuus on prosessi, joka alkaa laajalla tiedonhaku vaiheella ongelman ymmärtämiseksi ja sen kehittämiseksi. Tämän jälkeen aivoille tulisi antaa aikaa rentoutua, jotta uusi tieto saa ”muhia” aivoissa ja alitajunnassa tapahtuvat aivoprosessit pääsisivät käsittelemään niitä. Voimmekin siis sanoa, että ilman luovuutta ei synny uusia innovaatioita.

Tie tehokkaaseen ongelmanratkaisuun?

Digitalisaatio, teknologia ja tekoäly tulevat entisestään muuttamaan työtä ja miten sen teemme. Suurin osa prosesseista, jotka on mahdollista automatisoida on jo automatisoitu, ja jäljellä olevat tullaan varmasti automatisoimaan heti, kun se on mahdollista. Inhimillisiä taitoja kuten luovuutta ei pystytä automatisoimaan ja McKinsey Global Institute:n raportin mukaan kysyntä tällaisille vaativille kognitiivisille taidoille kasvaa lähes 10% vuoteen 2030 mennessä.

Luovuus auttaa sinua pysymään yhden askeleen edellä kilpailijoitasi ja täten luomaan parempia strategioita liiketoiminnan kehittämiseksi. Luovan ajatusprosessin avulla pystyt tarkastelemaan asioita monesta eri perspektiivistä ja tämä voi auttaa sinua näkemään paremmin tulevaisuuteen luoden todellista hyötyä esimerkiksi kilpailuetua ajatellen.

 

luova ajatusprosessi

 

Mihin luovuus katoaa?


Ihmiset syntyvät luovina olentoina, mutta monet meistä kadottavat luovuuden lähes täysin, kun kasvamme aikuisiksi. Lapset pystyvät luomaan asiasta kuin asiasta leikin, oli se sitten käpy tai vaikkapa auton rekisterinumero, aika luovaa vai mitä? Yleisesti ottaen nykymaailma ei anna tarpeeksi tilaa luovuudelle, vaan yrittää työntää kaikki ihmiset samaan lokeroon sääntöjen ja ohjeistuksien avulla, jotta järjestelmä toimisi optimaalisesti. Tämän seurauksena et luultavasti ole niin luova kuin voisit olla.

Ihmiset oppivat mielikuvituksettoman käytöksen ajan myötä, sillä luovuustutkimuksen mukaan lapset kadottavat luovuudestaan 96% aikuiseksi kasvaessaan. Tutkimuksessa testattiin 1600 5-vuotiasta lasta ja testin ideana oli antaa lapsen tarkastella ongelmaa ja keksiä sille uusi, erilainen ja innovatiivinen ratkaisu. Lapset testattiin uudelleen 10 ja 15 vuoden ikäisinä.

Kyseisen tutkimuksen mukaan:

 • 5 vuotiaista 98% tuotti luovia ideoita
 • 10 vuotiaista 30% tuotti luovia ideoita
 • 15 vuotiaista 12% tuotti luovia ideoita
 • Sama testi teetettiin 280 000 amerikkalaiselle aikuiselle ja vain 2% heistä pystyi tuottamaan luovia ideoita

 

luovuuden uhka

 

Taistele luovuuden tappajia vastaan

Aikuiseksi kasvaminen näyttää olevan suurin uhka luovuuden menettämiselle, mutta onneksi on muitakin tapoja luovuuden lisäämiseksi kuin lapsen tasolle jääminen.

Kokeile seuraavia keinoja luovuuden lisäämiseksi:

 • Ota enemmän riskejä ja koe enemmän uusia kokemuksia - Kun otat tietoisesti enemmän riskejä, koet ja näet enemmän erilaisia kokemuksia. Mitä enemmän koet erilaisia asioita, sen parempi, sillä uudet muistot ja opetukset auttavat sinua näkemään laajemmin ja ajattelemaan entistä innovaatisemmin.
 • Tee enemmän sitä, mitä rakastat - Tehdessäsi mitä rakastat, olet enemmän tässä hetkessä ja saavutat helpommin flow-tilan, joka taas on paras mahdollinen tila luovuuden kannalta. Delegoimalla rutiininomaiset tehtävät virtuaaliassistentille maksimoit sinulle mielenkiintoisien tehtävien määrän.
 • Vietä aikaa erilaisten persoonallisuuksien kanssa - Suurin osa ihmisistä viettää mieluiten aikaa samankaltaisten persoonallisuuksien kanssa. On hedelmällistä ympäröidä itsensä täysin erilaisilla ihmisillä, sillä ymmärtämällä heidän ajatusmaailmaansa muutat myös helpommin omaa perspektiiviäsi.
 • Lue enemmän ja ime itseesi muiden kokemuksia - Lukeminen kannattaa pitää korkealla omalla prioriteettilistalla, sillä se on paras tapa lisätä tietotaitoa ja empatiaa. Lukemisen avulla pystyt hyödyntämään muiden tietotaitoa omassa elämässäsi ja täten lisätä luovuuttasi.

Ethän tapa luovuuttasi täydellä kalenterilla ja jatkuvalla kiireellä? Muistathan antaa luovuudelle sen ansaitseman ajan, jotta aivosi pystyvät tuottamaan uusia ja innovatiivisia ideoita optimaalisella tahdilla. 

Lue lisää aiheesta >>> Brainstorming - Miten keksiä uusi idea tyhjästä?

Heitätkö koko ajan aikaa (rahaa) hukkaan?

Testaa oletko multitaskingin vanki!

222-2

Subscribe by Email